Back to job search

3rd Line System Engineer - ADW10-migration

 • Location:

  Brussels

 • Sector:

  Tecnologia

 • Job type:

  Temporary

 • Salary:

  €500 - €550 per day

 • Contact:

  Maweja Mukuna

 • Contact email:

  Maweja.Mukuna@oliverjames.com

 • Job ref:

  JOB-102021-152783_1634053680

 • Published:

  8 giorni fa

 • Duration:

  3 months

 • Expiry date:

  2021-11-11

 • Startdate:

  ASAP

Senior Consultant - Active Directory

Functietitel: Senior Consultant - Active Directory Doel Vanuit je ervaring bij eerdere AD migratieprojecten, meedenken over de aanpak voor een Carve-Out van het bedrijf uit een reeds bestaande Active Directory. Je rol bestaat eruit om volledige werkpakketten uit te werken (aanpak bepalen), op te volgen en vervolgens samen met andere collega's te realiseren vanuit je technologische expertise en ervaring.

Dimensies (belangrijkste kwalitatieve en kwantitatieve gegevens):

1. Ownership nemen op toegewezen werkpakketten en zelfstandig kunnen werken en hierover rapporteren.

2. Analyseren en bijsturen van complexe technische en/of operationele processen tijdens de carve-out.

3. Kennis en ervaring met grote complexe Active Directory en IAM omgevingen waarbij gebruik gemaakt wordt van federation & Active Directory Trusts.

4. Inzicht in de rol van Active Directory binnen het IT landschap.

ResultaatgebiedenResultaatsgebiedenKaderBeoordelingscriteria

1. Werkpakketten zelfstandig uitwerken, uitvoeren Binnen de contouren van het AD project, in samenspraak Kwalitatief werken met minimale impact voor business. en opvolgen. met de technical lead zelfstandig werkpakketten (bv. Timings respecteren, open communicatie, ownership analyse en opkuis service accounts) plannen, uitvoeren nemen, proactief meedenken over mogelijke problemen en opvolgen in samenwerking met interne/externe en risico's. stakeholders en projectmedewerkers. ▪ Aanpak bepalen voor werkpakketten en deze technologisch uitwerken binnen het breder kader en aanpak van het project. ▪ Afstemmen met technische experten en business (bv: application owners, service delivery managers) om deze werkpakketten kwalitatief op te leveren ▪ Active Directory gebruik analyseren en interpreteren. ▪ Collega's binnen het project aansturen voor het uitvoeren van specifieke taken. ▪ Rapporteren op voortgang, problemen en risico's binnen het werkpakket.

2. AdviserenBinnenzijnspecifiekexpertisegebied en waarvoorhijaanspreekpunt is. ▪ Geven van technischadvies en informatieaaninterne en externeklanten om hen toe telateneencorrecteinschattingtemaken van detechnischemogelijkheden en beperkingen en dit op basis van degebruiktetechnologieIAM stack ▪ Kritischmeedenken over mogelijkeverbeteringen in procedures en werkwijzenbinnenprojecten en binnendeorganisatie

3. Flexibiliteit Afhankelijk van het werk, zich ook inzitten op gerelateerde taken binnen het project. Flexibel opstellen om taken op te nemen.

Resultaatsgebieden Kader Beoordelingscriteria

Zichzelf open opstellen om extra taken binnen het project of programma op te nemen wanneer er ruimte is in het takenpakket.

Differentiërende factoren

Functieniveau

Niveau 1 - Junior

Niveau 2 - Medior

Niveau 3 - Senior

Factoren ▪ Voert minder complexe opdrachten

▪ Voert 1 of meerdere complexere

▪ zelfstandig uit. Complexe opdrachten kunnen Kan de verantwoordelijkheid nemen Complexiteit worden uitgevoerd mits de nodige supervisie opdrachten uit waarbij verschillende over 1 of meerdere complexere technologieën kunnen gemixt worden. opdrachten (in samenspraak met TL). door een collega.

▪ Verantwoordelijkheid nemen ▪ Analyseren , maakt complete analyses van

▪ Analyseren, maakt complete analyses

▪ Analyseren, ziet oorzaken en legt verbanden eenvoudigere vraagstukken en trekt hieruit Kennis van complexere vraagstukken en trekt de correcte conclusies (PvA) hieruit de correcte conclusie

▪ Beschikt over een diepgaande kennis met betrekking tot eigen expertisegebied

▪ Begeleidt/adviseert m.b.t. systeem

▪ Neemt coördinatie van werkpakketten op Projecten

▪ Werkt nog niet op projecten engineering binnen het eigen zich in kader van projecten en over expertisegebied diverse expertisegebieden heen.

Werk- en denkniveau

Niveau 1 : 1 tot 3 jaar ervaring

Niveau 2 : 3 tot 5 jaar ervaring

Niveau 3 : 5+ jaar ervaring

Resultaatsgebieden Kader Beoordelingscriteria

Zichzelf open opstellen om extra taken binnen het project of programma op te nemen wanneer er ruimte is in het takenpakket.

Differentiërende factoren

Factoren ▪ Voert minder complexe opdrachten

▪ Voert 1 of meerdere complexere

▪ zelfstandig uit. Complexe opdrachten kunnen Kan de verantwoordelijkheid nemen Complexiteit worden uitgevoerd mits de nodige supervisie opdrachten uit waarbij verschillende over 1 of meerdere complexere technologieën kunnen gemixt worden. opdrachten (in samenspraak met TL). door een collega.

▪ Verantwoordelijkheid nemen ▪ Analyseren , maakt complete analyses van

▪ Analyseren, maakt complete analyses

▪ Analyseren, zietoorzaken en legtverbandeneenvoudigerevraagstukken en trekthieruitKennis van complexerevraagstukken en trektdecorrecteconclusies (PvA) hieruitdecorrecteconclusie

▪ Beschikt over eendiepgaandekennis met betrekking tot eigenexpertisegebied

▪ Begeleidt/adviseert m.b.t. systeem

▪ Neemt coördinatie van werkpakketten op Projecten

▪ Werkt nog niet op projecten engineering binnen het eigen zich in kader van projecten en over expertisegebied diverse expertisegebieden heen.

Werk- en denkniveau

Niveau 1 : 1 tot 3 jaar ervaring

Niveau 2 : 3 tot 5 jaar ervaring

Niveau 3 : 5+ jaar ervaring

Opleidingsniveau

▪ Bachelor en/of Master ▪ Master of gelijkwaardig door ervaring ▪ Master of gelijkwaardig door ervaring

Talen- en informaticakennis en specifiekecompetenties

Talenkennis ▪ VloeiendgesprokenNederlands, Frans, Engels; vloeiendschriftelijkFrans of Nederlands

Informaticakennis

▪ Project ervaring (niet enkel operationeel) met Active Directory (Senior niveau in complexe omgevingen +4000 users) ▪ Identity & Access Management concepten (zoals lifecycle, federation, authentication, authorization)

▪ Andere kennis Service Management (ITIL minded)

▪ Analyseren: Maakt complexe en diepgaande analyses

▪ Oordeelvormen: Neemteendegelijkstandpunt in op basis van feiten, veronderstellingen en/of verbanden die somsniet evident zijnSpecifiekecompetenties ▪ Communiceren: Communiceertvlot en geeftaandachtaandeontvanger van deboodschap

▪ Conflicten hanteren: Kan omgaan met een conflict waarbij hij zelf betrokken is

▪ Nauwkeurig werken: Rigoureus en nauwkeurig zijn, zaken tot in de details uitwerken en correct uitvoeren

▪ Pragmatisme: Flexibelomgaan met hoe dedoelstellingzoefficiëntmogelijkbereiktkanworden

▪ Verantwoordelijkheidopnemen: handeltbinnendeeigenbevoegdheid en met respect voorde procedures Generiekecompetenties

▪ Werken in alle openheid: houdt rekening met de andere teamleden ▪ Geëngageerd zijn: afspraken nakomen, handelen binnen de bedrijfspolicy en fierheid tonen tegenover het eigen werk en de organisatie ▪ Focussen op de klant: reageert correct en adequaat op vragen van klante

Image 2020 11 03 T18 20 38

The latest OJ Webinar

Stai valutando un trasferimento?